Oct 11

Thông báo BCH HĐH Hải Dương

Chủ Nhật 11/10/2015 22:1Ngày 07/10/2015 tại văn phòng Hội BCH HĐH Hải Dương tại Mátxcơva LB Nga đã tiến hành phiên họp trù bị kiện toàn lại BCH. Sau khi xem xét bàn bạc BCH Hội đã nhất trí bầu ra BCH mới lãnh đạo Hội nhiệm kỳ 2016-2017 như sau:

Ban Sáng lập: 

1. Phạm Thiên Hưng;
2. Nguyễn Đình Thi.

Ban cố vấn: 

1. Phạm Thiên Hưng;
2. Nguyễn Ngọc Quang;
3. Bùi Bá Vượng.

Ban chấp hành:

1. Chủ tịch - Hoàng Duy Dương;
2. Phó chủ tịch tổ chức - Đặng Anh Ba;
3. Phó chủ tịch phát triển hội viên - Phạm Văn Mười;
4. Phó chủ tịch phát triển kinh tế - Vũ Thị Thiệu;
5. Phó chủ tịch phụ nữ và trẻ em - Bùi Thị Hồi;
6. Chánh văn phòng - Nguyễn Đình Thi;
7. Ủy viên BCH:
- Phạm Thị Ngà;
- Vũ Thị Huệ;
- Phạm Khắc Hải;
- Nguyễn Hoàng Hải;
- Vũ Văn Hải;
- Đoàn Đình Tuệ;
- Đồng Văn Quyến;
- Đặng Văn Khương;
- Vũ Văn Don;
- Vương Hải Triều;
- Đoàn Văn Huệ;
- Lê Tiến Thám;
- Ngô Văn Khánh;
- Nguyễn Đắc Dư;
- Vũ Đình Thọ;
- Phan Thu Hương;
- Nguyễn Thị Thanh Châm.
 
BCH HĐH Hải Dương tại Mátxcơva LB Nga

Nguồn: BCH Hội
12 bạn đọc
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Bình luận của bạn:
 

Gửi phản hồi
Thông tin  ban quản trị website
Webste Hoidonghuonghaiduong.ru là trang tin tức của Hội đồng hương Hải Dương tại Mátxcơva do BQT Baonga.com xây dựng và quản lý.
Mọi thông tin đóng góp ý kiến xin liên lạc theo  email: info@baonga.com.
Thông tin liên lạc của BCH HĐH Hải Dương: Hoidonghuonghaiduongmoscow@gmail.com
 • Ông Hoàng Duy Dương

  Chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: TTTM Moscow

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

Danh sách các hội đồng hương người việt nam tại LB Nga