Dec 08

HDH Hải Dương: Thư cảm ơn

Thứ Hai 08/12/2014 13:20BAN CHẤP HÀNH

01. Bùi Bá Vượng                  
02. Hoàng Duy Dương           
03. Lê Tiến Thám                
04. Vũ Văn Hải 
05. Đoàn Văn Huệ
06. Nguyễn  Thị Thanh Châm
07. Trần Quang Toan
08. Nguyễn Đình Thi
09. Ngô Văn Khánh
10. Phạm Văn Mười
11. Vương Hải Triều
12. Quang Ngọc Quang 
13. Vũ Đình Thọ
14. Đặng Văn Khương
15. Vũ Thị Thiệu
16. Phạm Thị Ngà 
17. Bùi Thị Hồi 
18. Vũ Văn Don
19. Đặng Anh Ba
20. Vũ Thị Huệ 
21. Vũ Đình Tuệ
 Bổ sung hội viên:

Nguyễn Đắc Dư            2500
Nhàn Dubrovka             2500
Tuyến Dubrovka           2500
Đức Mận Dubrovka       2500
Thủy Quyền Dubrovka  5000
Lực Lan Dubrovka        5000
Dũng Dubrovka             2500
Thúy Mích Dubrovka     2500
Huấn Dubrovka             2500 
   Nguồn: BCH
0 bạn đọc
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Bình luận của bạn:
 

Gửi phản hồi
Thông tin  ban quản trị website
Webste Hoidonghuonghaiduong.ru là trang tin tức của Hội đồng hương Hải Dương tại Mátxcơva do BQT Baonga.com xây dựng và quản lý.
Mọi thông tin đóng góp ý kiến xin liên lạc theo  email: info@baonga.com.
Thông tin liên lạc của BCH HĐH Hải Dương: Hoidonghuonghaiduongmoscow@gmail.com
 • Ông Hoàng Duy Dương

  Chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: TTTM Moscow

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

Danh sách các hội đồng hương người việt nam tại LB Nga