Ban chấp hành HĐH Hải Dương tại LB Nga
Đúng như trong lời phát biểu khai mạc Đại hội, ông Bùi Bá Vượng, quyền Chủ tịch Hội đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng  và khẳng định trong nhiệm kỳ mới Hội quyết tâm củng cố lại tổ chức Hội và cơ cấu Ban chấp hành để hoạt động hiệu quả hơn. Ngày 18.11.2013 qua cuộc bầu cử nghiêm túc, dân chủ, công bằng và sáng suốt đã bầu ra chủ tịch và BCH nhiệm kỳ 2013-2015:

Ban thường vụ:


1. Bùi Bá Vượng - ĐT.89250469999 - Chủ tịch.
Email: buibavuong555@yahoo.com.vn; 
Website: buibavuong.ru;

2. Phạm Thiên Hưng - ĐT.89031188788 - Ban sáng lập (Bancốvấn).
Email: thienhung@mail.ru; Website: thienhung.ru

3. Nguyễn Ngọc Quang - ĐT.89096448888 - Bancố vấn.  
Email: quang.hqv@gmail.ru.

4. Hoàng Duy Dương - ĐT.89645264357 - Phó chủ thứ nhất, phát triển kinh tế.

5. Phạm Thị Ngà - ĐT.89266164977 - Phó chủ tịch phát triển hội viên. 
Email: phamthinga@yahoo.com;     Website: phamthinga.ru.

6. Đặng Anh Ba - ĐT.89067570789 - Phó chủ tịch tổ chức.

7. Phạm Văn Mười - ĐT.89629705412 - Phó chủ tịch phát triển kinh tế.

8. Bùi Thị Hồi - ĐT.89152085190  - Phó chủ tịch phụ nữ và trẻ em.

9. Nguyễn Đình Thi - ĐT.89032728686 - Ban sáng lập (Chánh văn phòng).
Email: thimuongmos@yahoo.com; Website: haiduong.ru

Ủy viên BCH:

1. Vũ Thị Huệ - ĐT.89671155678. Email: suxobachduong_64@yahoo.com 

2. NguyễnThịThanhChâm - ĐT.89651366333

3. Phạm Khắc Hải - ĐT.89150591198.    Email: hoangduongvn@yahoo.vn    

4. Vũ Văn Hải - ĐT.89261309054 

5. Đoàn Đình  Tuệ - ĐT.89651557356

6. Đồng Văn Quyến - ĐT.89067671111

7. Vũ Thị Thiệu - ĐT.89258355888

8. Vũ Văn Don - ĐT.89160592078

9. Vương Hải Triều - ĐT.89060589999

10. Trần Quang Toan - ĐT.89651253223

11. Đoàn Văn Huệ - ĐT.89687249682 

12. Lê Tiến Thám - ĐT.89266249888

13. Nguyễn Văn An - ĐT.89651366333

14. Ngô Văn Khánh - ĐT.89067996466

15. Vũ Đình Thọ - ĐT.89096861188

16. Đặng Văn Khương - ĐT.89263327027 

17. Nguyễn Hoàng Hải - ĐT.89099598866

Văn phòng Hội: - Đt.8963 979 56 62;  
E-mail: haiduongmos@yahoo.com;  
Website: haiduongrus.vn.

T/M BCH HĐH Hải Dương tại Mátxcơva LB Nga
Chủ tịch    

Bùi Bá Vượng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cơ cấu BCH HĐH Hải Dương
tại Mátxcơva LB Nga

BAN THƯỜNG VỤ :

1.     Bùi Bá Vượng            ĐT.89250469999        - Chủ tịch.Email: buibavuong555@yahoo.com.vn    Website: buibavuong.ru

2.     Phạm Thiên Hưng            ĐT.89031188788    -Bansánglập(Bancốvấn).Email: thienhung@mail.ruWebsite: thienhung.ru

3.     Nguyễn Ngọc Quang        ĐT.89096448888      -Bancố vấn  Email: quang.hqv@gmail.ru.

4.     Hoàng Duy Dương           ĐT.89645264357       - Phó chủ thứ nhất, phát triển kinh tế.

5.     Phạm Thị Ngà                   ĐT.89266164977       - Phó chủ tịch phát triển hội viên Email: phamthinga@yahoo.com     Website: phamthinga.ru.

6.     Đặng Anh Ba                    ĐT.89067570789       -Phó chủ tịch tổ chức

7.     Phạm Văn Mười               ĐT.89629705412      -Phó chủ tịch phát triển kinh tế

8.     Bùi Thị Hồi                       ĐT.89152085190        -Phó chủ tịch phụ nữ và trẻ em.

9.     Nguyễn Đình Thi              ĐT.89032728686      -Ban sáng lập(Chánh văn phòng).

Email: thimuongmos@yahoo.com;      
Website: haiduong.ru;  
Ban sáng lập (Chánh văn phòng).

CHI HỘI, BAN:

1. Chi hội thành phố Hải Dương:
    - Vũ Thị Thiệu    ĐT.89258355888

2. Chi hội thị xã Chí Linh:
    - Phạm Khắc Hải           - ĐT.89150591198      Email: hoangduongvn@yahoo.vn      

3. Chi hội Nam Sách:
    - Vũ Thị Huệ   - ĐT.89671155678.    Email: suxobachduong_64@yahoo.com 

4. Chi hội Tứ Kỳ:
    -Vũ Văn Hải         - ĐT.89261309054

5. Chi hội Thanh Hà:
    - Đoàn ĐìnhTuệ     - ĐT.89651557356

6. Chi hội Kim Thành, Kinh Môn:
    - Đồng Văn Quyến               - ĐT.89067671111 
    - Vũ Thị Thiệu  - ĐT.89258355888

7. Chi hội Thanh Miện:
    - Hoàng Duy Dương           - ĐT. 89645264357

8. Chi hội Bình Giang, Cẩm Giàng, Ninh Giang:
    - Nguyễn Thị Thanh Châm   - ĐT.89651366333

9. Chi hội Gia Lộc:
    -Vũ Văn Don               - ĐT.89160592078.

10. Kế toán:
    - Đặng Anh Ba   - ĐT.89067570789

11. Thủ quỹ:
    -Vũ Thị Huệ - ĐT.89671155678.   Email: suxobachduong_64@yahoo.com .

12. Ban kiểm tra, khen thưởng:
    - Vũ Thị Thiệu     - ĐT.89258355888
    - Vương Hải Triều     - ĐT.89060589999

13. Ban lễ tân:
    - Đoàn Văn Huệ - ĐT.89687249682
    - Lê Tiến Thám     - ĐT.89266249888
    - Nguyễn Thị Thanh Châm  - ĐT.89651366333

14. Ban văn nghệ:
    - Vũ Văn Don       - ĐT.89160592078.

15. Ban hậu cần:
    - Vũ Văn Hải                     - ĐT.89261309054
    - Ngô Văn Khánh               - ĐT.89067996466
    - Vũ Đình Thọ                   - ĐT.89096861188

16. Ban thể thao:
    - Đặng Văn Khương           - ĐT.89263327027
    - Nguyễn Hoàng Hải         - ĐT.89099598866
    - Vương Hải Triều               - ĐT.89060589999

17. Ủy viên BCH:
    - Trần Quang Toan - ĐT.89651253223
    - Nguyễn Văn An           - ĐT.89654496985

Văn phòng Hội: Đt.8963 979 56 62;  
E-mail: haiduongmos@yahoo.com;  
Website: haiduongrus.vn.

T/M BCH HĐH Hải Dương tại Mátxcơva LB Nga.
Chủ tịch    

Bùi Bá Vượng
Nguồn: BCH Hội